Wat kan ik doen bij een erfenis?

Wat kan ik doen bij een erfenis?

Erfopvolging vindt plaats bij het overlijden van een erflater. Op dat moment gaan alle bezittingen van de overledene over op de erfgenamen die zijn aangewezen door de wet, het testament of het erfcontract. Naast de voorbereidingen voor de uitvaart zijn er nog andere taken die soms direct na het ontstaan ​​van de erfenis moeten worden afgerond.

Een erfrecht advocaat kan je nog verder op weg helpen omtrent de afwikkeling van een nalatenschap.

Kennisgeving van overlijden

Het overlijden moet uiterlijk op de werkdag na het overlijden worden gemeld bij de burgerlijke stand. In dit geval is de burgerlijke stand van het arrondissement waar het overlijden heeft plaatsgevonden verantwoordelijk.

Aanvraag overlijdensakte

In het geval van erfenis is de overlijdensakte een bijzonder belangrijk document voor de familieleden en erfgenamen en wordt opgesteld door het verantwoordelijke registratiekantoor. Veel autoriteiten en kantoren, maar ook banken en verzekeringsmaatschappijen hebben een dergelijk certificaat nodig, omdat het zonder twijfel het overlijden van een overledene bevestigt. Hierdoor kunnen nabestaanden opzeggen bij bijvoorbeeld verhuurders of verzekeringsmaatschappijen. Het moet daarom altijd in meerdere versies worden aangevraagd. Om een ​​overlijdensakte te kunnen afgeven, heeft een burgerlijke stand de volgende documenten nodig:

  • de overlijdensakte identiteitskaart van de overledene,
  • de geboorteakte van de overledene,
  • een huwelijksakte of een echtscheidingsakte,
  • in het geval van een overleden echtgenoot,
  • hun overlijdensakte,
  • in het geval van een geregistreerde geregistreerde partner,
  • een bewijs van de totstandkoming van het geregistreerd partnerschap.

Melding van verzekeringsmaatschappijen

Als de overledene een bestaande arbeidsverhouding had, worden de zorgverzekeraar en de pensioenverzekeraar door de werkgever op de hoogte gebracht van het overlijden. Als er sprake was van zelfstandige arbeid of een pensioen, dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het melden bij de ziektekostenverzekering en pensioenverzekering. Daarnaast moeten bestaande overboekingen of incasso’s worden geannuleerd en moeten inboedel-, auto- en aansprakelijkheidsverzekeringen worden geïnformeerd.

Indien de overledene een levens-, ongevallen- of overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten, vindt de verzekerde gebeurtenis plaats bij overlijden. In dat geval moeten termijnen in acht worden genomen. Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden moet het overlijden binnen 24 tot 72 uur schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

Controleer de volmachten van de bank

Rekeningen en volmachten van de overledene dienen onmiddellijk door de erfgenamen te worden gecontroleerd en zo nodig te worden ingetrokken of geblokkeerd. Volmachten vervallen niet automatisch bij overlijden van de overledene – als de overledene een derde volmacht heeft gegeven op een rekening, mag de bank op vertoon van de volmacht geld blijven uitkeren aan de derde. De gevolmachtigde mag het geld echter niet voor zichzelf gebruiken, aangezien dit deel uitmaakt van de nalatenschap. Als het bestaande vermogen wordt overgedragen aan de gevolmachtigde, moet dit door de erflater in het testament worden vastgelegd.

Erfgenamen kunnen een dergelijke volmacht jegens derden herroepen in geval van nalatenschap – b.v. B. als er kans bestaat op misbruik van de volmacht door de gevolmachtigde. Het is altijd nodig om de volmacht terug te sturen.

Wat kan ik doen bij een erfenis?
Schuiven naar boven