Financieel

Wat kan ik doen bij een erfenis?

Erfopvolging vindt plaats bij het overlijden van een erflater. Op dat moment gaan alle bezittingen van de overledene over op de erfgenamen die zijn aangewezen door de wet, het testament of het erfcontract. Naast de voorbereidingen voor de uitvaart zijn er nog andere taken die soms direct na het ontstaan ​​van de erfenis moeten worden […]

Schuiven naar boven